בית בלקס

כתובת

שטח

לקוח.ה

סטאטוס

בן יהודה 12/אידלסון 11, תל-אביב

500 מ"ר

פרטי

הושלם, 2014

בית מגורים בן שתי קומות ומרתף חלקי, תוכנן ע"י המהנדס ל.פינשטיין בסגנון אקלקטי כנהוג לתקופת הבניה. למרות מיקומו המרכזי הבית היה נטוש שנים רבות ומצבו הפיסי הידרדר.
המבנה הוכרז לשימור כחלק מתכנית 2650ב, תכנית השימור העירונית של תל אביב.
פרוגרמה:
שיקום ושימור המבנה ובכלל זה פירוק תוספות בניה, שיקום בטונים, שיחזור חלונות דלתות ותריסים.